Martin van der Drift

martinvddrift_1

Inleiding
De geschiedenis van de Kapelgroep is nauw verweven met het leven van Martin van der Drift (1921-2003)
Martin van der Drift, pater van de congregatie van de Heilige Geest, was in 1969 een van de oprichters van de Kapelgroep. Vervolgens was hij tientallen jaren, tot zijn dood, de spil waar de groep om draaide. Vandaar dat we hier een pagina aan hem wijden.

Korte Levensgeschiedenis
Martin werd geboren op 16 oktober 1921 te Maasland. Op jeugdige leeftijd koos hij er uitdrukkelijk voor om missionaris te worden in de Congregatie van de Heilige Geest waarin hij na zijn studie en opleiding in Weert, Gennep en Gemert op 21 november 1947 priester werd gewijd. Maar in plaats van uitgezonden te worden naar de missie, zoals hij zelf het liefst gewenst had, kreeg hij de opdracht om kerkelijk recht te gaan studeren in Leuven welke studie hij in 1952 afrondde met doctoraal examen en proefschrift. Van 1952 tot 1966 doceerde hij kerkelijk recht en liturgie op het grootseminarie van de congregatie in Gemert, waarbij hij, geheel in de geest van het evangelie, meer de nadruk legde op de geest dan op de letter van de wet.
In de daarop volgende jaren was hij nauw betrokken bij de voorbereiding van het algemeen kapittel van de congregatie dat in de geest van het tweede Vaticaans Concilie het ‘aggiornamento’ (vernieuwen) ook in de congregatie gestalte moest geven. Bij al die werkzaamheden binnen de congregatie heeft Martin ook steeds, en tot het einde toe, grote en toegewijde aandacht en zorg besteed aan het pastorale en sociale werk naar buiten toe waar dat op zijn weg kwam en waar hij daarvan de noden zag: zijn inzet voor de Indonesische Nederlanders die na de oorlog vanuit het voormalige Nederlands Indie naar Nederland kwamen; voor de stichting Samenlevingsopbouw Gemert; voor het woonwagenwerk; voor het pastorale werk in de parochie en niet te vergeten voor ‘zijn’ kapelgroep waarin hij in opdracht en met goedkeuring van Mgr. Bluyssen vorm gaf aan een bewuste en eigentijdse manier van kerkgemeenschap zijn.

De sfeer in de kapelgroep
‘Je kunt je toch niet voorstellen dat Jezus iemand zou overslaan.’ Deze uitspraak van Martin is in hoge mate typerend voor de sfeer in ‘zijn’ Kapelgroep. Wat Jezus deed, is de hoogste norm voor dit een christelijke gemeenschap. Als Jezus bereid was om naar iedereen te luisteren, om met iedereen te spreken, met iedereen het brood te breken, dan moeten zij die samen komen in zijn naam diezelfde bereidheid hebben. De ‘kapelgroep’ wil dan ook een oecumenische gemeenschap zijn, open voor alle gezindten.

Herdenkingsboek
Op 3 oktober 2003 is Martin van der Drift overleden. De overwegingen bij de herdenkingsdienst en bij zijn uitvaart zijn gebundeld. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.
(in pdf formaat) Herdekkingsboekje-Martin-vd-Drift

Overwegingen
In deze overweging uitgesproken op 19 november 2000 geeft Martin een terugblik op zijn leven en zijn geloof waarin hij ook verwijst naar bovenstaande afbeelding:
(in pdf formaat) Overweging nr 1

In deze overweging uitgesproken op 29 juli 2001 gaat Martin in op de vraag of God almachtig is. De titel van de dienst is: God almachtig; hoe zo?
(in pdf formaat) Overweging nr 2